Vyšetření znamének

OBJEDNEJTE SE K PREVENTIVNÍMU  DERMATOSKOPICKÉMU VYŠETŘENÍ ZNAMÉNEK

 

Dermatoskopie   /moderní špičkové dermatoskopy Dermlite – 3GEN USA, možnost vyšetření bezkontaktně i kontaktně, funkce polarizace/.

Dermatoskopie patří k nejprogresivněji se rozvíjejícím technikám v současné dermatologii, každoročně je uvedeno do praxe množství nových poznatků.

Zásadní je zhodnocení obrazu zkušeným lékařem.

Na naší ambulanci máme více než 10 let zkušeností s dermatoskopickým vyšetřováním, pravidelně se dále vzděláváme.

 

1-2 znaménka                                                  200 Kč

3-5 znamének                                                  300 Kč

6-10 znamének                                                400 Kč

Každé další                                                         + 30 Kč

Kontrolní vyšetření v témže kalendářním roce -    do 5 znamének                   zdarma

                                                                        5-10 znamének                   200 Kč

                                                                        Každé další                         + 30 Kč

 

1-3 jiné afekce                                                 150 Kč

Každá další                                                         + 40Kč

 

Většina zdravotních pojišťoven /např. 111, 211/ nabízí svým pojištěncům proplacení preventivního dermatoskopického vyšetření znamének až do výše 500Kč 1x ročně,

a to v rámci svých preventivních onkologických programů.

Postupujte dle instrukcí Vaší konkrétní pojišťovny. Zpravidla je třeba účtenku donést na pobočku zdravotní pojišťovny do 2-3 měsíců, kde zároveň vyplníte žádost o proplacení. Účtenky bývají zpravidla přijímány pouze do konce listopadu daného kalendářního roku.

 

  

Pokud chcete znaménka vyšetřit bez poplatku, máte možnost přijít do naší kožní ambulance v budově Nemocnice Boskovice každou středu 7-12 hod, kdy Vás vyšetří MUDr. Zdeňka Kuncová bez poplatků. Jedná se o vyšetření pohledem a starším typem dermatoskopu.