Ambulance Růžové náměstí

31.3.2020

Vážení pacienti.

Do odvolání naše obvyklé ORDINAČNÍ HODINY  NEPLATÍ!! Objednané termíny vyšetření, zákroků a lymfodrenáží do odvolání neplatí!! Naši zavedení pacienti mohou využít možnosti telefonické konzultace aktuálního kožního zdravotního stavu. Rádi Vám poradíme. 

TEL. KONZULTACE VŽDY OD PONDĚLÍ DO ČTVRTKA 9-12 HODIN, v jiných časech pouze dle předchozí domluvy. Tel. 516 455 423 nebo 734 421 666. 

Nemůžete-li se dovolat, napište nám e-mail:  derma.klimova@centrum.cz. Děkujeme.

Všechny objednané pacienty se snažíme telefonicky kontaktovat. Ne na všechny však máme správné telefonní číslo. Děkujeme za pochopení. 

 PRŮBĚŽNĚ SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY www.mudr-klimova.cz. 

Velmi vážné akutní kožní stavy vyšetřujeme i osobně - vždy po předchozí domluvě. 

 E-MAILOVOU SCHRÁNKU MINIMÁLNĚ 3XTÝDNĚ KONTROLUJEME, MAILY PRŮBĚŽNĚ VYŘIZUJEME.

 

19.3.2020

E-MAILOVÁ ADRESA  derma.klimova@centrum.cz  V PROVOZU, SCHRÁNKU MINIMÁLNĚ 3X TÝDNĚ KONTROLUJEME.

 

19.3.2020  -aktualizované důležité oznámení!!

 Vážení pacienti,

PROSÍME VÁS, ABYSTE PRŮBĚŽNĚ SLEDOVALI NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY www.mudr-klimova.cz

 MÁME PRO VÁS I V DNEŠNÍ TĚŽKÉ SITUACI DOBROU ZPRÁVU. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY NÁM UMOŽNILY, ABYCHOM VÁŠ STAV MOHLI ŘEŠIT NE OSOBNĚ, ALE TELEFONICKY. 

STAČÍ TEDY * ZAVOLAT  NA NAŠI LINKU 516 455 423 *NEBO ZANECHAT SMS NA MOBILU 734 421 666 *NEBO POSLAT E-MAIL NA derma.klimova@centrum.cz, MŮŽETE POSÍLAT I FOTOGRAFIE.  MY SE VÁM BUDEME SNAŽIT OZVAT, PROBRAT VÁŠ PROBLÉM A PŘEDEPSAT E-RECEPT. VYUŽIJTE TÉTO MOŽNOSTI. NESPOLÉHEJTE NA TERMÍN OSOBNÍ NÁVŠTĚVY!  OBJEDNACÍ LHŮTY NA BĚŽNÉ KONTROLY SE BUDOU URČITĚ VZHLEDEM K SITUACI PRODLUŽOVAT, JELIKOŽ MUSÍME ODKLÁDAT ZÁKROKY.

VOLEJTE A PIŠTE, PROSÍM, V TĚCHTO ČASECH: PO - PÁ 9-12 HOD. VŽDY UVEĎTE SVÉ ÚDAJE - JMÉNO A PŘÍJMENÍ EV. TITUL, BYDLIŠTĚ, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNU, ČÍSLO MOBILU NEBO E-MAIL.

TATO NABÍDKA PLATÍ POUZE PRO PACIENTY NAŠÍ AMBULANCE A NOVÉ PACIENTY POUZE Z BOSKOVICKA, NE Z OSTATNÍCH REGIONŮ, KTEŘÍ BYDLIŠTĚM SPADAJÍ POD JINÉ NEJBLIŽŠÍ DERMATOLOGY. NOVÉ PACIENTY Z JINÝCH REGIONŮ Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ OBJEDNÁVÁME POUZE DO PÉČE, NA KTEROU SE NAŠE AMBULANCE SPECIALIZUJE PŘEDEVŠÍM - TO JSOU OTOKY, LYMFA, VYŠETŘENÍ ZNAMÉNEK A KOŽNÍCH NÁDORŮ VČETNĚ MELANOMU NOVÝM UNIKÁTNÍM DIGITÁLNÍM DERMATOSKOPEM, ESTETICKÁ MEDICÍNA.

 

Je nám to velice líto, ale vzhledem k tomu, že nám nebyly dodány ochranné pomůcky, do odvolání 

PACIENTY OSOBNÍM KONTAKTEM V ORDINACI VYŠETŘOVAT NEMŮŽEME, POUZE VELMI AKUTNÍ ŽIVOT VÁŽNĚ OHROŽUJÍCÍ KOŽNÍ STAVY, VŠECHNY OSTATNÍ POUZE ELEKTRONICKY - VIZ VÝŠE.

Děkujeme za spolupráci  a za to, že respektujete veškerá doporučení ochrany před koronavirem, mají obrovský význam.

Kolektiv kožní ambulance MUDr. Jana Klímová s.r.o.

 

 

 

Ordinační hodiny kožní ambulance Vánoce 2019:

 23.12.2019               neordinujeme

27.12.2019               9       - 12

30.12.2019               9       - 12

02.01.2020               8.30 - 12

03.01.2020               neordinujeme

 

LYMFODRENÁŽE FUNGUJÍ I MEZI SVÁTKY – DLE OBJEDNÁNÍ

 

 

Přejeme všem našim pacientům a klientům

příjemné prožití Vánoc,

šťastný a zdravý rok 2020.

Děkujeme za dobrou spolupráci v letošním roce

a těšíme se na Vás v novém roce.

 

kolektiv zaměstnanců

kožní a lymfologické ambulance

 

MUDr. JANA KLÍMOVÁ S.R.O. - KOŽNÍ A LYMFOLOGICKÁ AMBULANCE, ESTETICKÁ DERMATOLOGIE

Adresa: Růžové náměstí 14, Boskovice

Tel.:     516 455 423

  • Vyšetření jsou hrazena ze zdravotního pojištění. Smlouva s pojišťovnami VZP, ZP MV, VoZP, ČPZP, OZP. 

  • Pacienty objednáváme.  Při objednání, prosím, uvádějte jméno, zdravotní pojišťovnu, rodné číslo, adresu- údaje pro založení karty nového pacienta. 

 

 

 

 

 

 

Ordinační hodiny

PO   08.15 - 14.00    MUDr. Husáková, MUDr. Klímová
ÚT   08.30 - 18.00    MUDr. Klímová,  MUDr. Husáková
ST   08.15 - 17.00    MUDr. Husáková,  MUDr. Klímová
ČT   08.30 - 14.00    MUDr. Klímová, MUDr. Husáková
  08.00 - 12.30    MUDr. Husáková, MUDr. Klímová

NA VYŠETŘENÍ OBJEDNÁVÁME - TEL.: 516 455 423,   zákroky a vyšetření a ošetření lymfologických pacientů  provádíme také mimo výše uvedené ordinační hodiny po předchozím objednání. Výkony estetické provádíme mimo ordinační hodiny po předchozím objednání.

Poslední pacient může být ošetřen minimálně  30 minut před koncem ordinační doby.

Ordinující lékaři: 

  • MUDr. Jana Klímová - atestovaný dermatovenerolog, na pracovišti působí od r. 2004. Praxe dermatovenerologická klinika Fakultní nemocnice Brno

 

  • MUDr. Jitka Husáková - atestovaný dermatovenerolog, na pracovišti působí od r. 2013. Praxe dermatovenerologické oddělení Nemocnice Prostějov

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

GDPR

 1
Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
I. Správce osobních údajů


Jméno a příjmení/firma:MUDr.Jana Klímová s.r.o.
IČO:01873326
Sídlo:Růžové náměstí 14, 68001 Boskovice
E-mail:janaklimova@centrum.cz
Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
II. Účel/y zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem
 poskytování zdravotních služeb
 vykazování hrazených zdravotních služeb
 vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
 sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám
 organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)
 vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví
III. Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je:
 splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)
 splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)
IV. Příjemci osobních údajů
Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.
V. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.
VI. Práva subjektu údajů
Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:
2
 právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže:
 popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit
 zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
 právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme;
 právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.
 právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz
VII. Právo vznést námitku proti zpracování
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje
Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).
V dne:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
razítko a podpis